Pētījums: mārketings mazos un vidējos uzņēmumos. Vairāk analizē, mazāk plāno

Nedaudz vairāk pastāstīšu par pētījuma rezultātiem, ko biju prezentējis starptautiskā konferencē Grieķijā. Pētījums parādīja, ka mazie un vidējie uzņēmumi vairākums gadījumos velta lielu uzmanību marketinga jautājumiem kompānijas biznesa mērķu sasniegšanai un konkurētspējas paaugstināšanai. Tomēr, daudzas kompānijas vēl neizmanto mārketingu pilnā […]

Continue reading »

Pētījuma rezultāti par mārketinga izmantošanas pakāpi Latvijas MVU tika prezentēti starptautiskajā konferencē 7th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management – Marketing – Economic Aspects (Greece)

No 2. līdz 4. augustam Grieķijā noritēja starptautiskā konference, veltīta marketinga jautājumiem mazajos un vidējos uzņēmumos, kur es prezentēju sava pētījuma rezultātus par tēmu „Marketinga izmantošanas pakāpe Latvijas mazos un vidējos uzņēmumos biznesa mērķu sasniegšanā”. Kā izriet no konferences nosaukuma, […]

Continue reading »