Pētījums: mārketings mazos un vidējos uzņēmumos. Vairāk analizē, mazāk plāno

Nedaudz vairāk pastāstīšu par pētījuma rezultātiem, ko biju prezentējis starptautiskā konferencē Grieķijā. Pētījums parādīja, ka mazie un vidējie uzņēmumi vairākums gadījumos velta lielu uzmanību marketinga jautājumiem kompānijas biznesa mērķu sasniegšanai un konkurētspējas paaugstināšanai. Tomēr, daudzas kompānijas vēl neizmanto mārketingu pilnā […]

Continue reading »