I-Force – mazo un vidējo uzņēmumu konkurences priekšrocību izstrādes un virzīšas modelis: mans ziņojums konferencē Čehijā

Nesen es piedalījos starptautiskajā konferencē Prāgā (Čehija), kur iepazīstināju dalībniekus ar sava doktora darba rezultātiem – mazo un vidējo uzņēmumu konkurences priekšrocību izstrādes un virzīšanas modeli. Izrunas atvieglošanai, es savu modeli nosaucu par I- Force. I- tas ir saīsinājums no […]

Continue reading »

Pētījuma rezultāti par mārketinga izmantošanas pakāpi Latvijas MVU tika prezentēti starptautiskajā konferencē 7th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management – Marketing – Economic Aspects (Greece)

No 2. līdz 4. augustam Grieķijā noritēja starptautiskā konference, veltīta marketinga jautājumiem mazajos un vidējos uzņēmumos, kur es prezentēju sava pētījuma rezultātus par tēmu „Marketinga izmantošanas pakāpe Latvijas mazos un vidējos uzņēmumos biznesa mērķu sasniegšanā”. Kā izriet no konferences nosaukuma, […]

Continue reading »

Pētījuma rezultāti par Latvijas reklāmu tika prezentēti starptautiskajā konferencē Academy of World Business, Marketing & Management Development 2010 Conference (Finland)

No 12. līdz 15. jūlijam Somijā notika prestiža starptautiskā zinātniskā konference Academy of Worl Business, Marketing & Management Development. Es gaidīju vairāk par pusgadu iespēju veikt sava pētījuma rezultātu prezentāciju par kļūdām, kuras pieļauj reklāmā Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi. […]

Continue reading »