Google Analytics diena Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā

Google Analytics semināra Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā03. jūnijā Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras biedriem bija iespēja noklausīties semināru un papildināt savas praktiskas zināšanas par digitālas reklāmas efektivitātes vērtēšanas paņēmieniem. Seminārā laikā es pārsvarā stāstīju par Google Analytics izmantošanas iespējām, kā arī minēju par Yandex Metrika sniegtajām iespējām mājas lapas darbības efektivitātes analīzes veikšanā.

Pasākuma sākumā izklāstīju semināra galveno aktualitāti – uzņēmējiem ir kritiski svarīgi:

1. vērtēt reklāmas darbības efektivitāti, nevis klikšķu/izmaksu griezumā, bet, balstoties uz reālu saņemto vērtību – pirkumiem/pasūtījumiem u.c.,

2. veikt mājas lapas darbības efektivitātes analīzi, lai pārliecināties, ka mājas lapa pilda tai uzstādītos uzdevumus.

Lai šos divus minētos uzdevumus būtu iespējams izpildīt, sākumā nepieciešams veikt Google Analytics pielāgošanu. Līdz ar to semināra pirmā daļa primāri tika veltīta nepieciešamo darbību izklāstam, lai sniegtu informāciju, kāto paveikt.

Seminārā otrajā daļā tika prezentētas TOP5 svarīgākas Google Analytics atskaites ar skaidrojumiem, ko būtu svarīgi analizēt, kā veikt datu interpretāciju un izdarīt secinājumus. Pasākuma noslēgumā es sniedzu pārskatu par to, kādas mājas lapas apmeklētāju darbības var tikt analizētas, lai iegūtu būtisku informāciju uzlabojumu veikšanai mājas lapas efektivitātes palielināšanas nolūkos.

Kā ikviens mans seminārs, arī šis ietvēra virkni praktisku piemēru. Tāpēc ar iegūtajām zināšanām dalībnieki jau nākamajā dienā var sākt profesionālāk izmantot Google Analytics un veikt padziļinātu reklāmas darbības efektivitātes analīzi.

Ja arī Jums ir vēlme noskaidrot, cik efektīvi strādā reklāma un/vai mājas lapa, aicinu pierakstīties uz bezmaksas konsultāciju: e-pasts sv@imarketings.lv.