I-Force – mazo un vidējo uzņēmumu konkurences priekšrocību izstrādes un virzīšas modelis: mans ziņojums konferencē Čehijā

Nesen es piedalījos starptautiskajā konferencē Prāgā (Čehija), kur iepazīstināju dalībniekus ar sava doktora darba rezultātiem – mazo un vidējo uzņēmumu konkurences priekšrocību izstrādes un virzīšanas modeli. Izrunas atvieglošanai, es savu modeli nosaucu par I- Force. I- tas ir saīsinājums no Internet. Vārds Force (spēks) parāda cik nozīmīga loma ir Internetam mūsdienu mazo un vidējo kompāniju attīstībā.

Jaunais modelis:

  • pateiks, kādas konkurences priekšrocības ir jāattīsta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
  • palīdzēs virzīt konkurētspējīgos produktus ar Interneta palīdzību,
  • palīdzēs nodrošināt marketinga darbības kontroli,
  • palīdzēs noteikt un salīdzināt kompānijas un citu tirgus dalībnieku konkurētspējas reitingu.

Šis modelis tika izstrādāts trīs gadu garumā. Mēs izpētījām daudzu ārzemju pētījumus par šo tēmu, veicām virkni savu pētījumu Latvijā, apkopojām mazo un vidējo uzņēmumu Interneta izmantošanas pieredzi, kā arī mūsu personīgo darba pieredzi marketingā un pārdošanās. Rezultātā tika izstrādāts I- Force modelis- – mazo un vidējo uzņēmumu konkurences priekšrocību izstrādes un virzīšanas modelis.

Turpmākajos rakstos es parādīšu, kā mazās un vidējās kompānijas šo modeli var izmantot praksē.