Pētījuma rezultāti par mārketinga izmantošanas pakāpi Latvijas MVU tika prezentēti starptautiskajā konferencē 7th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management – Marketing – Economic Aspects (Greece)

No 2. līdz 4. augustam Grieķijā noritēja starptautiskā konference, veltīta marketinga jautājumiem mazajos un vidējos uzņēmumos, kur es prezentēju sava pētījuma rezultātus par tēmu „Marketinga izmantošanas pakāpe Latvijas mazos un vidējos uzņēmumos biznesa mērķu sasniegšanā”. Kā izriet no konferences nosaukuma, tās īpatnība bija tā, ka tika apspriesti ne tikai vispārīgie marketinga jautājumi, bet konkrēti mazo un vidējo uzņēmumu marketinga jautājumi. Tas bija ļoti interesants un noderīgs pasākums.

Izstāstīt pāris vārdos par konferences rezultātiem ir diezgan grūti, jo tika aizskartas daudzas dažādas tēmas un vairums no tām ir pelnījis atsevišķu apskatu un aprakstu. Piemēram, man iepatikās šādi ziņojumi:

(1) Open Innovatıon Practıces by Small and Medıum Sızed Fırms,
(2) Creating Competitive Advantage through IT Innovation in Small and Medium-Sized  Enterprises: An Organisational Perspective,
(3) Current and Modern Planning in Enterprises: Critical insights,
(4) Small Business Use of Social Media as a Competitive Advantage,
(5) Relationship Management as a Basis for Knowledge Management of Innovative Small and Medium-Sized Enterprises.

Šie bija saturīgi un noderīgi darbi, kuros tika pētīti praktiski un aktuāli jautājumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Konferences dalībnieki noklausījās manu prezentāciju ļoti uzmanīgi un ar lielu interesi. Es spriežu par to pēc lielā skaita uzdoto jautājumu gan pēc prezentācijas, gan arī lenča laikā. Šeit es vēlos atainot dažus mana pētījuma interesantos momentus.

Aptaujas rezultāti parādīja, ka daudzi mazie un vidējie uzņēmumi velta lielu uzmanību marketinga jautājumiem. Tomēr, tālu ne visi izmanto marketingu pilnā mērā. Piemēram, daudzi MVU nepietiekamu uzmanību velta marketinga aktivitāšu plānošanai. Es pat teiktu, ka situācija ir kritiska.

Apmēram 43% MVU plāno marketinga aktivitātes tikai katram projektam. 11% MVU vispār nenodarbojas ar plānošanu. Tikai 37% MVU plāno gadu uz priekšu, veicot plānu korekcijas līdz ar situācijas mainīšanos.

Ir skaidrs, ka pienācīgā līmeņa plānošanas neesamību var izskaidrot ar sarežģīto ekonomisko situāciju un valdības neparedzamajām darbībām. Bet manuprāt, šis jautājums vairāk saistīts ar plānošanas kultūru. Ir aizdomas, ka arī „treknajos gados” statistika bija apmēram tāda pati.

Savukārt, saistībā ar jautājumu par konkurentu darbības analīzi, lietas sastāv pavisam citādi. Vairākums MVU velta šai marketinga aktivitātei paaugstinātu uzmanību. Piemēram, daudzi MVU meklē informāciju par konkurentiem masu saziņas līdzekļos (vidējā atzīme 7,6 balles no 10), iegūst informāciju no partneriem (vidējā atzīme 7,4 balles no 10), veic konkurentu cenu monitoringu (vidējā atzīme 6,9 balles no 10), veic marketinga aktivitāšu monitoringu (vidējā atzīme 6,7 balles no 10) un veic konkurentu pieejamo finansu datu analīzi (vidējā atzīme 6,8 balles no 10). Šie rezultāti runā par to, ka daudzi MVU vadītāji apzinās šīs aktivitātes svarīgumu. Ienākumu palielināšanās un konkurētspējas paaugstināšanās tieši ir atkarīga no konkurentu aktivitātēm. Neveicot konkurentu analīzi, kompānija vienā mirklī var sadurties ar nopietnām problēmām: klientu aizplūšana, ienākumu samazināšanās utt. Kaut gan, protams, vidējās atzīmes mums saka, ka tālu ne visi MVU velta šai tēmai pietiekamu uzmanību.