Pētījums: kļūdas, ko pieļauj mazie un vidējie uzņēmumi savos reklāmas ziņojumos

Reklāma ir viens no svarīgākajiem mārketinga instrumentiem jaunu klientu piesaistīšanā. Mana zinātniskā pētījuma rezultāti liecina – reklāmas kvalitātes līmenis, ko veido mazie un vidējie uzņēmumi savu produktu virzīšanai, ir zemāks par vidējo. Kopumā ekspertu komisija novērtēja 824 presē ievietotās reklāmas.

Komisijas sastāvā bija 5 eksperti: starptautisko reklāmas aģentūru Euro RSCG, Inorek&Grey un JWT vadošie eksperti, kā arī LU Mārketinga katedras vadītājs profesors V.Praude un LU lektore, M. oec. J.Šalkovska.

Novērtējumu, kas ir zemāks par vidējo, saņēma visi reklāmas ziņojuma pamatelementi – virsraksts, pamatteksts, sauklis un vizuālais noformējums. Viena no vissvarīgākajiem reklāmas elementiem – virsraksta – vidējā atzīme sastādīja tikai 2,63 balles no 5 iespējamām. Vairumā gadījumu virsraksts neizraisīja interesi un nemudināja potenciālo klientu iepazīties ar reklāmu, bet vidēji 10,8% gadījumu virsraksta nebija vispār.


Katra eksperta virsraksta vidējais vērtējums

Pamatteksta kvalitāte arī ir tālu no ideāla – vairumā reklāmu tas nepārliecina, nemotivē veikt darbību, nerada vēlēšanos iegādāties reklamēto produktu. Pamattekstu eksperti novērtēja ar 2,83 ballēm no 5 iespējamām.

Vidēji 87,4% reklāmas ziņojumu trūkst īsu un prātā paliekošu frāžu, kurās būtu ietvertas piedāvājuma pamatidejas jeb saukļi. Tādā veidā vairākums mazo un vidējo uzņēmumu reklāmā neizmanto priekšrocības, kādas dod sauklis – norādīšana uz klienta ieguvumiem un/vai kompānijas pozicionējuma noteikšana.


Sauklis. Vērtējumu īpatsvars

Arī vizuālā noformējuma vidējais novērtējums ir zemāks par vidējo: 2,95 balles no 5 iespējamām. Šajā gadījumā daudzu mazo un vidējo kompāniju reklāma nepiesaista lasītāju uzmanību. Vēl viena no izplatītākajām kļūdām – reklāmas ziņojumā nepareizi izvietoti akcenti.


Vizuālais noformējums. Vērtējumu īpatsvars

Pētījuma rezultāti ir tieši saistīti ar mazo un vidējo uzņēmumu mārketinga īpatnībām, pie kurām var pieskaitīt resursu trūkumu un nepietiekošas zināšanas reklāmas izstrādes un mārketinga jautājumos.