Kā mazie un vidējie uzņēmumi izmanto mārketingu savas konkurētspējas paaugstināšanai. Pētījumi. Ceļa sākums

Kaut kā man radās jautājums, bet kā tad mūsu mazie un vidējie uzņēmumi izmanto mārketingu? Kādos daudzumos? Cik profesionāli? Vai var uzlabot? Un, lūk, sava doktora darba ietvaros, nolēmu atbildēt uz šiem jautājumiem un uzsāku sava otrā pētījuma realizāciju, kura mērķis, kā teikts virsrakstā, ir tajā, lai saprastu, kā mūsu mazās un vidējās kompānijas izmanto mārketingu savu biznesa mērķu sasniegšanai. Tāpat, pateicoties šim pētījumam, mēs varēsim izprast, vai mārketinga plāna esamība ietekmē finansu rādītājus. 

Pasaulē tika veikti pietiekami daudz pētījumu, kuros tika pieradīts, ka profesionāla mārketinga izmantošana sekmē daudz veiksmīgāku kompānijas attīstību un pozitīvi ietekmē tās ienākumus/rentabilitāti. Drīz mēs varēsim iegūt tādus datus arī par Latvijas kompānijām.

Uz doto momentu tiek izstrādāta un testēta aptaujas anketa. Jāatzīst, ka tā nav viegla nodarbe, kā var likties pēc pirmā skatiena. Tikai, kad vadi tādu lielu projektu, tad saproti, cik svarīgi ir sīkumi. Katrs nepareizi izvēlēts vārds var ietekmēt respondenta vēlmi vai gatavību sniegt atbildi. Bet drīz šis posms paies un mēs sāksim mazo un vidējo uzņēmumu mārketinga speciālistu vai īpašnieku aptauju. Ja kāds vēlēsies piedalīties anketas testēšanā, tad laipni lūdzu. Rakstiet man uz e-mailu: info@svmarketing.lv

Vēl pirms pētījuma izstrādes es uzsāku darbu, lai noteiktu respondentu skaitu. Skaidrs, ka nepieciešama ne mazāk kā 1000 uzņēmumu aptauja, bet datu reprezentativitātei tāpat svarīgi atrast šī 1000 kompāniju atlases algoritmu. Vispiemērotākais paņēmiens izrādījās izlases nejauša veidošana, t.i., no visiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nejauši tika izvēlēts noteikts procents. 

Es biju ļoti pārsteigts, kad uzzināju, cik patiesībā mazo un vidējo kompāniju ir Latvijā. Kopā nedaudz vairāk kā 3000 (dati uz 2008.gadu). Lielie uzņēmumi ir apmēram 130 un visi pārējie desmiti tūkstošu ir mikro. Bet es biju domājis, ka mazo un vidējo uzņēmumu pie mums kā zvaigžņu debesīs :).

Vēl vēlētos kaut ko vēl teikt par šo pētījumu, bet uz šo brīdi pagaidām nav ko teikt.

Turpinājums noteikti sekos un es šeit stāstīšu par notikumu gaitu un rezultātiem.